teoriprovMånga som skriver teoriprovet misslyckas inte på grund av att de har bristande kunskaper, utan på grund av att de inte klarar av stressen av att skriva teoriprovet. Det händer att du övat hemma, att du gått igenom t.ex. körkortsfrågor online och klarat alla prov galant, men när du väl sitter och ska göra teoriprovet börjar tvivlet växa. Får man verkligen svänga höger här? Vi båda åker på huvudled, vem har företräde? Vad för typ av utsläpp är de giftigaste? Får jag fortsätta köra om inget av halvljusen lyser under dygnets ljusa tidsperiod? Du kan svaren på alla frågor, men när du sitter där och skriver teoriprovet så känns det plötsligt som om du famlar i mörker.

Du känner dig mer och mer osäker. Du försöker tänka, men tvivlen bara växer. Till slut svarar du och går vidare till nästa fråga. Och på så sätt tragglar du dig igenom teoriprovet. Men du fortsätter att tvivla, går tillbaka och kontrollerar dina svar, gör en del ändringar… och får upp en ruta om att du fått 50 rätt och misslyckats.

Känner du igen dig?

Här följer några konkreta tips om hur du kan minska stressen under teoriprovet:

1)      Förbered dig mentalt inför teoriprovet

Om du har tillgång till körkortsfrågor online, försök göra de test som replikerar kunskapsprovet. På så sätt vänjer du dig vid tidspressen under teoriprovet och minskar risken att du inte klarar av den när det väl kommer till provskrivande. Försök även göra mentala avslappningsövningar, t.ex. andas lugnt och koppla bort stressen medan du övar. Det är viktigt att du inte låter nervositeten ta överhanden.

2)      Lita på dig själv

Kunde du all körkortsteori innan du kom till lokalen för teoriprovet? Då kan du den fortfarande – bara för att du sitter i en annan lokal istället för hemma betyder det inte att kunskaperna försvunnit. Kunskaperna finns fortfarande där – det som försvunnit är tilltron till dig själv! Kom ihåg detta när du skriver teoriprovet, om du är säker på att du svarat rätt på en fråga så har du förmodligen gjort det (förutsatt att du läst frågan ordentligt), så sluta tvivla och börja lita på dig själv!

3)      Lita på din intuition

Om du är väl förberedd kommer förmodligen det alternativ du först valt vara korrekt, i alla fall i majoriteten av fallen. Din intuition arbetar i det undermedvetna, så det är mycket möjligt att den plockat fram någon viktig informationsbit som ditt medvetande glömt bort under tidspressen. Så lita på din intuition!

4)      Teoriprovets frågor ska läsas noga

Redan när du tränar inför teoriprovet bör du öva in vanan att läsa alla frågor oerhört noggrant. Ofta kan ett par ord ändra vad som är rätt svar. Du måste till fullo läsa såväl fråga som svarsalternativen innan du fattar ditt beslut. Om du redan övat in detta hemma kommer du kunna slappna av mer under teoriprovet, då du är medveten om att du faktiskt läst igenom frågan och svaren – du kommer inte behöva oroa dig över att få fel på grund av slarvig läsning, vilket tar bort en hel del stress!

5)      Träna på uteslutningsmetoden

Uteslutningsmetoden är en sista utväg om du verkligen är osäker på ett svar. Då frågorna på teoriprovet är av flervalstyp brukar det ofta gå att utesluta en eller fler frågor som direkt ologiska eller felaktiga. Om det t.ex. rör sig om belysning nattetid bör ju svaret rimligtvis ha något att göra med halvljus/helljus, inte dimljus. Alltså kan du förmodligen utesluta svarsalternativ som handlar om just dimljus (självklart måste du läsa frågan ordentligt för att se till att det inte är en av teoriprovets flera kuggfrågor som du fått). Så öva på uteslutningsmetoden så att du har en sista utväg ifall du verkligen inte kan någon fråga!

Vi hoppas att dessa tips hjälper dig klara teoriprovet!

Tags: , , , ,

Fixar du teoriprovet för körkort? Testa dig här med vårt gratis teoriprov för körkort med körkortsfrågor för EU-moped, motorcykel och bilkörkort.  Teorifrågorna är samma som kommer på Transportstyrelsens teoriprov som man skriver hos Trafikverket.

Mera om körkort och alla körkortsfrågor hos körkort.se

Tags: , , , ,

trafikskolaTrafikskolor – klargörande om avgifter!

Under december månad blir det klart huruvida Transportstyrelsens verksamhet ska bli avgiftsfinansierad eller inte. En del av dessa avgifter rör trafikskolor och nedan presenterar vi några exempel på hur mycket en trafikskola ska betala för sina utbildningstillstånd och tillsyn.

Det nya förslaget för avgiftsfinansiering som Transportstyrelsen under hösten lämnat till regeringen innebär exempelvis att trafikskolor kommer att få nya och höjda avgifter. Avgifterna rör dels tillstånd och dels tillsyn.

Tillstånd
För att få bedriva förarutbildning krävs tillstånd. Avgifterna för dessa höjs enligt det nya förslaget.

För närvarande betalar en trafikskola 2 000 kronor för sitt första utbildningstillstånd, till exempel för att få utbilda för B-behörighet. Därefter kostar det 600 kronor för varje tillstånd där utöver, till exempel att få utbilda för AM-behörighet mopedkörkort.

Förslaget innebär en ökning av avgiften för det första tillståndet till 3 200 kronor och en ökning av avgiften för utökning av tillståndet till 2 000 kronor.

Tillsyn
För att säkerställa att en trafikskola har den kvalitet som krävs, behöver Transportstyrelsen bedriva tillsyn. Det innebär att myndigheten utför inspektioner för att säkerställa att trafikskolor följer de lagar, förordningar och föreskrifter som reglerar denna verksamhet.
Tillsynsavgifterna är nya avgifter och betalas årsvis.

Nedan presenteras olika exempel på hur mycket avgifter en trafikskola ska betala för tillsyn.

Exempel 1
En trafikskola som har upp till 3 utbildare och 3 tillstånd (körkortsbehörighet B, introduktionsutbildning och riskutbildning B del 1) får en grundavgift 3 600 kr baserat på antal utbildare samt en tilläggsavgift på 6 700 kr beroende på antal tillstånd, vilket ger en årlig avgift på 10 300 kr.

Exempel 2
En trafikskola som har upp till 9 utbildare och 6 tillstånd (körkortsbehörighet A och B, introduktionsutbildning samt riskutbildning B del 1, förarbevisutbildning moped klass II samt examination för moped klass II) får en grundavgift 7 200 kr baserat på antal utbildare samt en tilläggsavgift på 14 400 kr beroende på antal tillstånd och behörighetsutbildningar, vilket ger en årlig kostnad på 21 600 kr.

Exempel 3
En trafikskola som har upp till 49 utbildare och 9 tillstånd (körkortsbehörighet A, B och tung utbildning, introduktionsutbildning, riskutbildning A och B del 1, förarbevis moped klass II, behörighet AM samt examination för moped klass II) får en grundavgift 14 400 kr baserat på antal utbildare samt en tilläggsavgift på 21 800 kr beroende på antal tillstånd och behörighetsutbildningar, vilket ger en årlig kostnad på 36 200 kr.

Om Transportstyrelsen vid en tillsyn upptäcker fel och brister och behöver göra en kompletterande tillsyn, betalas timtaxa vilken uppgår till 1400 kronor.

Bakgrund

Den 3 juni 2010 fattade regeringen beslut om att Transportstyrelsens verksamhet i form av tillstånd, tillsyn och registerhållning i huvudsak ska finansieras med avgifter från 1 januari 2011. Under hösten har Transportstyrelsen haft ett förslag ute på remiss där nya och reviderade avgifter har presenterats. Under december månad ska riksdag och regering besluta om detta.

Som Transportstyrelsens verksamhet ser ut idag är den både finansierad av avgifter och av anslag. Detta vill regeringen ändra på så att verksamheten ska bli helt avgiftsfinansierad. Det innebär förändringar för främst järnvägstrafik, förarutbildning och förarprövning på vägsidan och till viss del även sjöfart. Luftfartsverksamheten är redan idag avgiftsfinansierad.

Tags: , , , ,

teoriprov körkort iphoneKörkort.se lanserar ytterligare en ny körkort app för Iphone Teoriprov för motorcykelkörkort.

En komplett applikation med pedagogiskt innehåll av högsta kvalite. Producerat av Sveriges största körkortsportal, körkort.se tillsammans med utbildningsledare och trafikskolor.

Denna app är helt fristående, men tillsammans med ett medlemskap på körkort.se är det ett effektivt sätt att klara ditt teoriprov!

Länkar till alla populära appar från Körkort.se för iPhone i samma serie:

Tags: , , ,

gratis teoriprovDet finns en bra sajt på nätet, Körkort.se  som erbjuder körkortfrågor & körkortsteori online. Toppkvalite, utvecklat av behöriga trafikskollärare och utbildningsledare.  Har själv använt tjänsten och rekomenderar  den varmt till alla som ska ta körkort.

Testa Körkort.se  Teoriprov

Undvik andra sidor som emellanåt poppar upp då dom inte är seriösa och inte heller har behörig personal som jobbar med deras verksamhet. Samt oftast orelevant material som inte är uppdaterat.

Tags:

nytt körkortLäste idag artikeln som finns på Expressen SVD GP och DNPriset för körkort kan chockhöjas

Jag tror att sveriges trafikskolor i framtiden kommer att ha en helt annan funktion än vad dom har idag, dom måste också modernisera sig och inte gnälla över att dom har för höga kostnader och lägga över det på eleven.

Numera pluggar man ju sin körkortsteori och förbereder sig inför sitt teoriprov på Internet på sajter

Den teoretiska delen kommer med att sannolik att försvinna från Trafikskolorna då Internetsajter redan gör dettta mycket bättre än trafikskolorna.

Samt skrota STR som också suger ut höga kostnader från trafikskolorna!

Tags: ,

teori prov iphoneKörkort.se släpper ytterligare en ny superapp för Iphone. Teoriprov för behörighet B bil körkort.

Innehåll av absolut högsta kvalite utvecklat tillsammans med utbildningsledare och trafikskolor.

Denna app är helt fristående, men tillsammans med ett medlemskap på www.körkort.se är det ett effektivt sätt att klar ditt teoriprov

Länkar till övriga populära appar från Körkort.se för iPhone i samma serie:

Denna app innehåller:

  • Hög kvalité på alla frågor
  • Starta teoriprov med 5-65 frågor (riktigt prov)
  • Teoritester och teoriprov sparas automatisk som du kan återta senare
  • Samma 5 kategorier som det riktiga teoriprovet
  • 65 poängsprovet är uppbyggt slumpmässigt precis som ett riktigt teoriprov
  • Vid rättning kan du enkelt gå igenom alla frågor eller bara de felaktiga och även få förklaring på svaret!
  • Snabbt och självförklarande gränssnitt!
  • iOS 4 kompatibel (du kan fortsätta provet direkt när appen legat i bakgrunden)

Källa Körkortsfrågor

Tags: , , , ,

Uppkörning så kallat körprov / förarprov

Uppkörningen är det prov som Transportstyrelsen använder sig av för att bedöma dina praktiska trafikkunskaper. I dagligt tal kallas uppkörningen för körprov.

Uppkörningen utförs numera hos Trafikverket och inte som tidigare hos Vägverket. Teoriprovet gör man alltid först.  Klarar  du inte teoriprovet ska du ändå göra uppkörningen.  Spana in videon uppkörning för mer information och tips

Tags: , ,

Från och med den april 2009 utökades den obligatoriska riskutbildningen till att bli tvådelad.
Den obligatoriska riskutbildningen för B-körkort är utökad med en del om alkohol, droger och trötthet så riskutbildningen omfattar nu två delar:

• Del 1 handlar om alkohol, andra droger, trötthet och riskfyllda beteenden i övrigt.
• Del 2 motsvarar den gamla riskutbildningen (halkbanan) och handlar om hastighet, säkerhet och körning under särskilda förhållanden.

När du gör ditt kunskapsprov och körprov måste du ha gjort riskutbildningens båda delar och giltighetstiden får inte ha gått ut. Detta gäller även för dig som har haft ett körkort tidigare och ska göra ett nytt förarprov. Riskutbildningen kan genomföras hos utbildare som är godkända av  Transportstyrelsen.
Riskutbildning del 2 skall utföras så sent som möjligt i din körkortsutbildning. Detta eftersom det krävs att du kan manövrera bilen på ett bra sätt och att du har erfarenheten att förstå och bedöma olika risksituationer.

Syfte med halkutbildningen
Riskutbildning del 2 består bland annat av körning och inbromsningar på halt underlag eller simulerat halt underlag (Skid-Car). Syftet är inte i första hand att lära sig häva en sladd utan att bli medveten om riskerna med körning som leder till en sladd.

Genom att få insikt om riskerna med att köra på halt underlag är meningen att du ska få självkännedom nog att undvika att försätta dig i riskfyllda situationer. Förhoppningsvis ger dig dina nya kunskaper om fordonsdynamik, hastighetens påverkan, platser med risk för halka, etc. insiken att det är bäst att köra med säkerhetsmarginaler så att du spar ditt och andras liv.

Tags: , , , , , , , ,

En bra introduktion för dig som ska ta körkort är videon Vägen till körkort från Transportstyrelsen som du kan kolla på här! Videon tar upp vad som gäller när du skaffar körkortstillstånd, när du  övningskör och när du senare skriver kunskapsprovet det som i dagligt tal kallas teoriprov samt information om vad som gäller vid uppkörning det sk. förarprovet.

Tags: , , ,